معرفی کلینیک

 
طبقۀاول:

-پذیرش

-حسابداری

-اپتومتری

-اتاق معاینه چشم پزشکی اول و دوم

-کلینیک لنزهای تماسی

-واحد فتو اسلیت

طبقۀدوم:


-مدیریت

 

-پاراکلینیک-یک:

•آی تریسی

•پنتاکم

•توپوگرافی قرنیه

•تعیین شماره لنز داخل چشم

•یو بی ام

•شمارش سلولهای قرنیه

•بیومتری

 

-پاراکلینیک-دو:

•تست عصب بینایی (جهت تشخیص آب سیاه)

•تست میدان بینایی

•تست کان فو کال قرنیه

•کورویس

•او آر ای

•پکی متری

-عینک سازی

 

طبقۀسوم:

-مرکزتحقیقات چشم دکتر صلوتی

-کتابخانه

-تالار همایش

-روابط عمومی و امور بین الملل

- سمعی – بصری