افتخارات


•           رتبه اول بورد تخصصی  چشم پزشکی ایران( 1373)

•           کسب مدال طلا و رتبه اول چشم پزشکی بین المللی در امتحانات ICO وابسته به
             دانشگاه Cambridge  انگلستان

•           بنیانگذار جراحی نوین آب مروارید(فیکو)در استان فارس1991

•           بنیانگذار جراحی پیوند قرنیه عمیق لاملار(DALK)به روش Melles در ایران 2002

•           از بنیانگذاران جراحی پیوند قرنیه بدون بخیه(DASEK)در استان فارس2005

•           بنیانگذار پیوند قرنیه (DMEK)در ایران2009

•           بنیانگذار پیوند قرنیه لیزری لاملار(Femto enable dalk) به روش MELLESدر ایران2009