گل مژه

گل مژه
گل مژه عبارت از تشكیل دملی در سطح و یا داخل پلك در بیخ مژه هاست. گل مژه معمولا برآمدگی كوچك و قرمز رنگی است كه در اثر عفونت بروز می كند و اگر به طور صحیح و مناسب درمان نشود، ممكن است دوباره عود كند.
درمان :
كمپرس با آب گرم می تواند به تخلیه و خشك شدن سریعتر گل مژه كمك كند.برای این كار فرد باید یك تكه پارچه تمیز را درون آب گرم قرار دهد، سپس آن را خارج كرده و آب آن را بگیرید و بعد به مدت ۱۰ الی ۱۵ دقیقه آن را روی چشم قرار دهید.به مدت سه تا چهار روز و تقریبا چهار نوبت در روز باید این كار را انجام شود و هر بار از یك تكه پارچه تمیز و جدید استفاده شود.
از فشار دادن یا تركاندن گل مژه جداً پرهیز كنید. چون با این عمل ممكن است باعث گسترش عفونت به قسمت های دیگر و بروزمشكلات دیگر شوید.به علاوه برای كمك به از بین رفتن عفونت و پیشگیری از بروز مجدد گل مژه می توان طبق تجویز پزشك از آنتی بیوتیك استفاده كرد.