خدمات کلینیک


IOLMASTER: تعیین شماره لنز برای بیمارانی که نیاز به عمل آب مروارید دارند با این دستگاه صورت میگیرد این دستگاه اندازه گیری تمام اطلاعات مورد نیاز برای انجام محاسبات مربوط به لنزهای داخل چشم راکاملا بدون تماس با چشم انجام می دهد بنابراین خطرات مربوط به دستگاه های تماسی چشمی را نداشته و برای استفاده از آن احتیاجی به بیحسی نیست،ضمناً این دستگاه از دقت بسیار برخوردار میباشدو تمام اندازه گیریهای بیومتریک با یک وسیله و بدون نیاز به جابجا کردن بیمار قابل انجام هستند.
...............................................................................................................


TOPOGRAPHY:. توپوگرافي وسيله اي براي بررسي قدرت و شـكــل قــرنـيــه اسـت و يک ارزيابي کمي وکيفي از انحناء قرنيه را فراهم مي نمايد. دستگاه توپوگرافي حلقه هاي نوراني بر سطح قرنيه مي تاباند كه دستگاه كامپيوتر همراه آن از روي بازتاب شكل اين حلقه ها به قدرت انكساري قرنيه در نقاط مختلف آن پي مي برد .بـه وسـيـلـه تـوپـوگـرافـي بـا تـصــاويـري كـه بـه طـريقـه كـامپيـوتـري پـردازش شده‌اند مي توان به وجود و مــقــدار آسـتـيـگـمــاتـيـســم و مـحــور آن و وجــود آســـتــيــگــمــــاتــيــســــم نــــامــنــظــــم بــــه خــصــــوص قوز قرنیه رامشخص کرد.. قدرتهاي مختلف سطح قرنيه به صورت رنگهاي مختلف طراحي و مشخص مي شود كه باعث سهولت در تشخيص بيماريهاي مختلف قرنيه مي شود. این سیستم تکنیک خاصی جهت فیت لنز دارد.
...............................................................................................................

Pachymetry:پکی متری روشی است که در آن با استفاده از امواج مافوق صوت ضخامت قرنیه اندازه گرفته می شود. پکی متری یک اقدام اساسی و اصلی قبل از انجام جراحی های عیوب انکساری مانند لیزیک است زیرا در این قبیل جراحی ها قسمتی از بافت قرنیه برداشته می شود.
...............................................................................................................


Pentacam:این دستگاه 25،000 نقطه از قرنیه را با ارتفاع واقعی،تکرار و تجزیه و تحلیل دقیق اندازه میگیرد. سپس از این داده ها برای تولید نقشه های قرنیه استفاده می شود.
عکس های بخش قدامی چشم با چرخش دوربین Scheimpflug صورت میگیرد نتیجه این فرآیند دوار تولید تصاویر در سه بعد است. از آنجا که از تصویربرداری چرخشی است، حتی مرکز قرنیه را می توان بسیار دقیق اندازه گیری کرد.تصاویر جهت ارزیابی:-شکل قرنیه و ضخامت آن ،آنالیز وضعیت لنز و محل کاتاراکت ، آنالیز عمق، حجم و زاویه اتاق قدامی و آنالیز حرارت های کورتیکال خلفی وقدامی استفاده میشوند. این وسیله که بسیار پیشرفته می باشد ؛ توپوگرافی قرنیه را اندازه گیری کرده و قادر به تشخیص قوز قرنیه می باشد. داده های آن در عمل جراحی رفع عیوب انکساری استفاده می شود.
...............................................................................................................


ORA:تنها دستگاهي كه ميتو اند بيومكانيك قرنيه را اندازه گيري كند. بيومكانيك قرنيه در تصميم گيري قبل از اعمال جراحي رفراكتيو مهم ميباشد
...............................................................................................................


HEP:اين دسنگاه به صورت الكترونيكي قادر به ثبت ميدان بينايي در بيماراني كه عملكرد عصب بينايي با اختلال همر اه ميباشد را دارد.ضمنا اين دستگاه همراه با دستگاهHRT قادر به نمايش همزمان وضعيت عصب بينايي و ميدان بينايي را دارد كه در نوع خود بي نظير بوده و كمك شاياني به پزشك در مسير تشخيص و درمان صحيح را خواهد داشت
...............................................................................................................


HRT-CORNEA-MODULE(کانفوکال):دقيقترين روش جهت بررسي لايه هاي مختلف قرنيه در بيماريهاي مختلف از قبيل عفونتهاي ميكروبي و ويروسي همچنين شمارش سلولهاي اندوتليوم كه در تشخيص به پزشك كمك كننده ميباشد
HRT-GLAUCOMA-MODULE:براي بررسي وضعيت عصب بينايي در بيماران مشكوك به گلوكوما يا إفرادي كه در حال حاضر از دارو براي كنترل فشار چشم استفاده ميكنند
...............................................................................................................


CORVIS:روش جديد غیر تماسی براي اندازه گيري فشار داخل چشمي ميباشد كه توسط يك دور بين بسيار قوي حركات رفت و برگشت قرنيه را ضبط ميكند (دوربین مورد نظر از نوع Scheimpflug می باشد)
...............................................................................................................


UBM:دستگاهي كه به پزشك كمك ميكند زوايا و اناتومي اجزا مختلف چشم كه با معاينات عادي قابل بررسي نميباشد را به تصوير كشيده و براي پيگيري در بعضي انواع تومرهاي داخل چشمي نيز كمك كننده است
...............................................................................................................


SPECULAR MICROSCOPY :اين دستگاه در شمارش تعداد سلولهاي اندوتليوم قرنيه بسيار كمك كننده است. تعداد سلولهاي قرنيه در بعضي بيماريهاي خاص تحليل رفته و از بين ميروند كه در اين صورت و با اين دسنگاه قابليت بررسي را به پزشك ميدهد
...............................................................................................................


ITrace:بررسي اعوجاجات كامل چشم از قرنيه تا شبكيه كه توسط اين دستگاه انجام ميشود كمك شاياني به پزشك جهت بررسي اختلالات عيوب انكساري به صورت يكپارچه خواهد كرد