بلفاریت : عفونت مزمن لبه پلک

تعریف:
یک التهاب شایع دو طرفه و مزمن لبه پلک است که دو نوع اصلی دارد:استافیلوکوکی و سبورتیکی
شکایت اصلی بیماران و علائم :
تحریک،سوزش و خارش پلک که چشم ها دارای حاشیه قرمز می باشند و ممکن است پوسته های فراوانی به مژه های پلک فوقانی و تحتانی بچسبند.در طولانی مدت در صورت عدم درمان باعث ریزش مژه ها می شوند.
در فرم استافیلوکوکی پوسته ها خشک ، پلک ها قرمز و زخم دیده می شود .
در فرم سبورتیک قرمزی پلک ها کمتر بوده و زخم دیده نمی شود .
تذکر:
درمان بیماری طولانی مدت بوده و در صورت عدم استفاده صحیح از داروها، علائم مجددا ظاهر می شوند.
عدم درمان صحیح باعث عفونت شدید پلک و ریزش مژه ها می شود.
معاینه مجدد 3-4 ماه پس از شروع درمان می باشد که در صورت عدم بهبود تغییرات دارویی انجام می گیرد.