دکتر رامین صلوتی تندیس بیشترین تعداد جراحی لنز داخل چشمی ICL در ایران را دریافت کرد

در چهاردهمین همایش بین المللی ICL که در اکتبر 2017 در لیسبون پرتغال برگزار گردید از دکتر رامین صلوتی به عنوان رکورددار بیشترین تعداد جراحی لنز داخل چشمی ICL در ایران تقدیر به عمل آمد.

در این همایش دکتر رامین صلوتی ضمن دریافت تندیس 3000 جراحی موفقیت آمیز کاشت لنز Toric ICL لوح افتخار Global Partner را نیز دریافت کردند.

 

 

Lisbon-2017

 

DrSalouti