دکتر رامین صلوتی با تیم نوآوران سلامت و وزیر محترم بهداشت و درمان همگام شده و به انجام اعمال جراحی رایگان و خیریه پرداختند .

نوآوران سلامت متشکل از تیم قوی پزشکی و موسسه خیریه بزرگی است که در منطقه محروم دیشموک مستقر و کار خود را به صورت خیر‌خواهانه برای مردم این منطقه با ارائه خدمات چشم‌پزشکی آغاز کرد. 

وزیر بهداشت و درمان جناب آقای دکتر هاشمی نیز به عنوان بانی نوآوران سلامت در این منطقه حضور یافتند .

این گروه اقدام به اسقرار کانتینر ها و اتاق عمل های سیار می نماید و پزشکان متخصص در حرکتی جهادی بهترین خدمات درمانی چشم پزشکی از قبیل اتاق عمل، دارو، عینک و هر آنچه مورد نیاز بیماران پذیرش در کلینیک‌های سیار بنیاد نورآوران است را ارائه می‌دهند.