سمینارها و کنفرانس های دکتر صلوتی تا پایان سال 1391

سمینارجراحی های نوین به کمک فمتو لیزر
7 دی ماه 91
مرکز تحقیقات و بخش چشم بیمارستان رسول اکرم (ص) دانشگاه علوم پزشکی تهران
موضوع سخنرانی دکتر صلوتی:
FA- DALK ,PKP( Technique, outcomes)


سمینار عوارض جراحی رفرکتیو

گروه چشم و مرکز تحقیقات قرنیه و گلوکوم داشگاه علوم پزشکی مشهد با همکاری مرکز آموزش مداوم دانشگاه و انجمن چشم پزشکی خراسان وایران پنجمین سمینار سالیانه خود را از 28 لغایت 29 دی ماه 1391 در محل هتل پردیسان مشهد برگزار میکند . آقای دکتر محمد رضا صداقت دبیر علمی و آقای دکتر حمید قرائی دبیر اجرائی سمینارمی باشند و اساتید، متخصصان و رزیدنتهای چشم پزشکی کشور در آن شرکت خواهند کرد . طی دو روز برگزاری سمینار چشم پزشکان در خصوص آخرین یافته های عوارض جراحی های رفراکتیو به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت .
سخنرانیهای دکتر صلوتی در سمینار فوق:
1_ نحوه برخورد با عوارض Phakic IOL (ICL & toric ICL)
2_ نحوه برخورد با عوارض ليزيک و فمتوليزيک

سمينار «پيشـرفت هـا و نـوآوري ها در چشم پزشكي»
مركز تحقيقات و گروه چشم دانشگاه علوم پزشكي شهيـد بهشتـي
تاريخ 1391/11/18 لغايـت 1391/11/20 در مركز همايش هاي رازي
موضوع سخنرانی دکتر صلوتی:Updates on anterior segments imaging