Uncategorized @fa

بررسی شبکیه و عصب

بررسی شبکیه و عصب

HEP

اين دسنگاه به صورت الكترونيكي قادر به ثبت ميدان بينايي در بيماراني كه عملكرد عصب بينايي با اختلال همر اه ميباشد را دارد.ضمنا اين دستگاه همراه با دستگاهHRT قادر به نمايش همزمان وضعيت عصب بينايي و ميدان بينايي را دارد كه در نوع خود بي نظير بوده و كمك شاياني به پزشك در مسير تشخيص و درمان صحيح را خواهد داشت

OCT (Optical Coherence Tomography)

این دستگاه جهت تصویربردای سگمان قدامی جشم شامل قرنیه، صلبیه و عنبیه و عدسی و به ویژه سگمان خلفی چشم شامل شبکیه و عصب باصره استفاده می شود. این دستگاه با تعیین ضخامت اپی تلیوم قرنیه در بیماران کاندید جراحی های رفرکتیو می‌تواند مراحل اولیه بیماری قوز قرنیه را تشخیص دهد.

Photo Slit

این لامپ جهت معاینه بخش قدامی شامل پلک ها، قرنیه، ملتحمه، عنبیه و عدسی چشم و … و بخش خلفی چشم شامل عصب بینایی و شبکیه  استفاده می شود. دوربین دو چشمی اسلیت لمپ به عنوان نوعی میکروسکوپ خاص عمل کرده و تصویر بزرگتر و واضح تر و با جزئیات بیشتری ارائه می دهد. بیماریها و ناراحتی های چشمی متنوعی مثل آب مروارید، دژنراسیون ماکولا (لکه زرد شبکیه)، و گرفتاری شبکیه ناشی از دیابت با این روش قابل تشخیص است.

Ultrasonography

یک روش تصویربرداری غیرتهاجمی است که در آن از امواج مافوق صوت برای ایجاد تصویر استفاده می شود. این امواج صوتی  به بافت های مختلف چشم برخورد می کنند و دستگاه با آنالیز امواج برگشتی از ارگان مورد نظر، نوع آسیب را تشخیص و نمایش می دهد. مانند OCT است با این تفاوت که OCT از امواج نوری تشکیل شده و برای محیط های غیر شفاف و کدر مناسب نیست امواج صوتی از محیط ها و بافت های کدر نیز عبور میکنند

سونوگرافی چشم به دو صورت انجام می گیرد که در حالت اول سونوگرافی از روی پلک بسته و در حالت دوم سونوگرافی چشم مستقیما از داخل چشم و از روی سطح قرنیه چشم انجام می شود. این تکنیک می تواند در مورد قطر چشم ، وجود تومورهای داخل چشمی و پشت کره چشم ، وضعیت عروقی چشم و غیره اطلاعاتی در اختیار پزشک قرار دهد.