Uncategorized @fa

بررسی قرنیه

بررسی قرنیه

TOPOGRAPHY

توپوگرافي وسيله اي براي بررسي قدرت و شـكــل قــرنـيــه اسـت و يک ارزيابي کمي وکيفي از انحناء قرنيه را فراهم مي نمايد. دستگاه توپوگرافي حلقه هاي نوراني بر سطح قرنيه مي تاباند كه دستگاه كامپيوتر همراه آن از روي بازتاب شكل اين حلقه ها به قدرت انكساري قرنيه در نقاط مختلف آن پي مي برد .بـه وسـيـلـه تـوپـوگـرافـي بـا تـصــاويـري كـه بـه طـريقـه كـامپيـوتـري پـردازش شده‌اند مي توان به وجود و مــقــدار آستيگماتيسم و محور آن و وجود آستيگماتيسم نامنظم به خصوص قوز قرنیه رامشخص کرد. قدرتهاي مختلف سطح قرنيه به صورت رنگهاي مختلف طراحي و مشخص مي شود كه باعث سهولت در تشخيص بيماريهاي مختلف قرنيه مي شود. این سیستم تکنیک خاصی جهت فیت لنز دارد.

Pachymetry

پکی متری روشی است که در آن با استفاده از امواج مافوق صوت ضخامت قرنیه اندازه گرفته می شود. پکی متری یک اقدام اساسی و اصلی قبل از انجام جراحی های عیوب انکساری مانند لیزیک است زیرا در این قبیل جراحی ها قسمتی از بافت قرنیه برداشته می شود.

ORA

تنها دستگاهي كه ميتو اند بيومكانيك قرنيه را اندازه گيري كند. بيومكانيك قرنيه در تصميم گيري قبل از اعمال جراحي رفراكتيو مهم ميباشد

HRT-CORNEA-MODULE (کانفوکال)

دقيقترين روش جهت بررسي لايه هاي مختلف قرنيه در بيماريهاي مختلف از قبيل عفونتهاي ميكروبي و ويروسي همچنين شمارش سلولهاي اندوتليوم كه در تشخيص به پزشك كمك كننده ميباشد

CORVIS

روش جديد غیر تماسی براي اندازه گيري فشار داخل چشمي ميباشد كه توسط يك دور بين بسيار قوي حركات رفت و برگشت قرنيه را ضبط ميكند (دوربین مورد نظر از نوع Scheimpflug می باشد)

SPECULAR MICROSCOPY

اين دستگاه در شمارش تعداد سلولهاي اندوتليوم قرنيه بسيار كمك كننده است. تعداد سلولهاي قرنيه در بعضي بيماريهاي خاص تحليل رفته و از بين ميروند كه در اين صورت و با اين دسنگاه قابليت بررسي را به پزشك ميدهد

ITrace

بررسي اعوجاجات كامل چشم از قرنيه تا شبكيه كه توسط اين دستگاه انجام ميشود كمك شاياني به پزشك جهت بررسي اختلالات عيوب انكساري به صورت يكپارچه خواهد كرد.

ACE (Advanced Corneal Explorer)

یکی از جدیدترین و پیشرفته ترین دستگاه های تصویربرداری از سگمان قدامی چشم است. این دستگاه کیفیت داده های مورد نیاز جهت تشخیص و انجام عمل های جراحی رفع عیوب انکساری، آب مروارید و آب سیاه،ICL و قوز قرنیه را به میزان زیادی افزایش می دهد.

Pentacam

این دستگاه 137،000 نقطه از قرنیه را با ارتفاع واقعی،تکرار و تجزیه و تحلیل دقیق اندازه میگیرد. سپس از این داده ها برای تولید نقشه های قرنیه استفاده می شود.

عکس های بخش قدامی چشم با چرخش دوربین Scheimpflug صورت میگیرد نتیجه این فرآیند دوار تولید تصاویر در سه بعد است. از آنجا که از تصویربرداری چرخشی است، حتی مرکز قرنیه را می توان بسیار دقیق اندازه گیری کرد.تصاویر جهت ارزیابی شکل قرنیه و ضخامت آن ،آنالیز وضعیت لنز و محل کاتاراکت ، آنالیز عمق، حجم و زاویه اتاق قدامی و آنالیز حرارت های کورتیکال خلفی وقدامی استفاده میشوند. این وسیله که بسیار پیشرفته می باشد ؛ توپوگرافی قرنیه را اندازه گیری کرده و قادر به تشخیص قوز قرنیه می باشد. داده های آن در عمل جراحی رفع عیوب انکساری استفاده می شود.

Pentacam AXL

پنتاکم AXL تمامی سطوح جلوی قرنیه تا سطح خلفی عدسی را اندازه گیری می کند. ضمنا به کمک فرمول های موجود جهت تعیین شماره IOL به ویژه در لنزهای توریک و تعیین لنز مناسب بعد از عمل های جراحی رفرکتیو استفاده می شود.

Pentacam Wave

جدیدترین دستگاه تصویربردای پنتاکم، Pentacam AXL Wave است. این دستگاه برای اولین بار قابلیت ابرومتری (aberrometry)، رتروایلومینیشن (retro-illumination)، رفرکشن (objective refraction)، و بیومتری اپتیکی   (Optical Biometry) را با  تکنولوژی توموگرافی چرخشی  با دوربین Scheimpflug ترکیب می کند.

قابلیت جدید این دستگاه wavefront aberrometry  از کل چشم است.

OCT (Optical Coherence Tomography)

این دستگاه جهت تصویربردای سگمان قدامی جشم شامل قرنیه، صلبیه و عنبیه و عدسی و به ویژه سگمان خلفی چشم شامل شبکیه و عصب باصره استفاده می شود. این دستگاه با تعیین ضخامت اپی تلیوم قرنیه در بیماران کاندید جراحی های رفرکتیو می‌تواند مراحل اولیه بیماری قوز قرنیه را تشخیص دهد.

Photo Slit

این لامپ جهت معاینه بخش قدامی شامل پلک ها، قرنیه، ملتحمه، عنبیه و عدسی چشم و … و بخش خلفی چشم شامل عصب بینایی و شبکیه  استفاده می شود. دوربین دو چشمی اسلیت لمپ به عنوان نوعی میکروسکوپ خاص عمل کرده و تصویر بزرگتر و واضح تر و با جزئیات بیشتری ارائه می دهد. بیماریها و ناراحتی های چشمی متنوعی مثل آب مروارید، دژنراسیون ماکولا (لکه زرد شبکیه)، و گرفتاری شبکیه ناشی از دیابت با این روش قابل تشخیص است.