Uncategorized @fa

راهنمای استفاده از لنز سخت

راهنمای استفاده از لنز سخت

  •  مایع لنز سخت را در جا لنزی ریخته و لنز خود را در آن نگهداری کنید. مایع لنز باید هر شب عوض شود.
  •  قبل از اینکه لنز را در چشم بگذارید آن را با سرم شسشتشو(NS)خوب بشویید .
  •  هنگامی که لنز در چشم دارید در طول روز 3 الی 4 بار از قطره اشک مصنوعی خارجی استفاده نمایید .
  •  پنج دقیقه قبل از اینکه لنز را در چشم بگذارید و 5 دقیقه بعد از اینکه لنز را از چشم برداشتید از قطره opticorom(کرومولین)استفاده نمایید.
  •  روز اول یکساعت از لنز استفاده نمایید سپس هر روز یکساعت به مدت زمان استفاده از لنز اضافه نمایید .
  •  با لنز نخوابید، استخر و حمام نروید .
  •  در صورت بروز هرگونه ناراحتی به پزشک مراجعه نمایید .
  •  یک تا دو هفته پس از تحویل گرفتن لنز،جهت اولین معاینه مراجعه نمایید .