Uncategorized @fa

سایر خدمات تشخیصی

سایر خدمات تشخیصی

UBM

دستگاهي كه به پزشك كمك ميكند زوايا و اناتومي اجزا مختلف چشم كه با معاينات عادي قابل بررسي نميباشد را به تصوير كشيده و براي پيگيري در بعضي انواع تومورهاي داخل چشمي نيز كمك كننده است

Photo Slit

این لامپ جهت معاینه بخش قدامی شامل پلک ها، قرنیه، ملتحمه، عنبیه و عدسی چشم و … و بخش خلفی چشم شامل عصب بینایی و شبکیه  استفاده می شود. دوربین دو چشمی اسلیت لمپ به عنوان نوعی میکروسکوپ خاص عمل کرده و تصویر بزرگتر و واضح تر و با جزئیات بیشتری ارائه می دهد. بیماریها و ناراحتی های چشمی متنوعی مثل آب مروارید، دژنراسیون ماکولا (لکه زرد شبکیه)، و گرفتاری شبکیه ناشی از دیابت با این روش قابل تشخیص است.

E-Eye

این دستگاه با نوآوری خلاقانه خود به کمک پالس های نوری  پلی کروماتیک به تحریک غدد غیر فعال میبومین پرداخته  و منجر به درمان بلفاریت و خشکی چشم می شود.

Pupilometery

این دستگاه جهت اندازه گیری مردمک ها، تقارن آنها و اندازه واکنش پذیری مردمک در مقابل محرک ها استفاده می شود.  ممکن است برای بهتر دیدن ساختمان های داخلی چشم، در چشم بیمار قطره چشمی گشادکننده مردمک چکانده شود.

Pentacam

این دستگاه 137،000 نقطه از قرنیه را با ارتفاع واقعی،تکرار و تجزیه و تحلیل دقیق اندازه میگیرد. سپس از این داده ها برای تولید نقشه های قرنیه استفاده می شود.

عکس های بخش قدامی چشم با چرخش دوربین Scheimpflug صورت میگیرد نتیجه این فرآیند دوار تولید تصاویر در سه بعد است. از آنجا که از تصویربرداری چرخشی است، حتی مرکز قرنیه را می توان بسیار دقیق اندازه گیری کرد.تصاویر جهت ارزیابی شکل قرنیه و ضخامت آن ،آنالیز وضعیت لنز و محل کاتاراکت ، آنالیز عمق، حجم و زاویه اتاق قدامی و آنالیز حرارت های کورتیکال خلفی وقدامی استفاده میشوند. این وسیله که بسیار پیشرفته می باشد ؛ توپوگرافی قرنیه را اندازه گیری کرده و قادر به تشخیص قوز قرنیه می باشد. داده های آن در عمل جراحی رفع عیوب انکساری استفاده می شود.

Ultrasonography

یک روش تصویربرداری غیرتهاجمی است که در آن از امواج مافوق صوت برای ایجاد تصویر استفاده می شود. این امواج صوتی  به بافت های مختلف چشم برخورد می کنند و دستگاه با آنالیز امواج برگشتی از ارگان مورد نظر، نوع آسیب را تشخیص و نمایش می دهد. مانند OCT است با این تفاوت که OCT از امواج نوری تشکیل شده و برای محیط های غیر شفاف و کدر مناسب نیست امواج صوتی از محیط ها و بافت های کدر نیز عبور میکنند

سونوگرافی چشم به دو صورت انجام می گیرد که در حالت اول سونوگرافی از روی پلک بسته و در حالت دوم سونوگرافی چشم مستقیما از داخل چشم و از روی سطح قرنیه چشم انجام می شود. این تکنیک می تواند در مورد قطر چشم ، وجود تومورهای داخل چشمی و پشت کره چشم ، وضعیت عروقی چشم و غیره اطلاعاتی در اختیار پزشک قرار دهد.