Uncategorized @fa

مرکز تحقیقات

مرکز تحقیقات

مرکز تحقیقات بیماری های قرنیه دکتر صلوتی در سال 1395 با هدف ایجاد بستر مناسب علمي – پژوهشي جهت اجراي ايده، طراحي و اجراي پروژه هاي تحقيقاتي در حوزه چشم پزشکی با همکاری اساتید و متخصصان در رشته چشم پزشکی تاسیس شد. از اهداف آموزشی و پژوهشی این مرکز شامل ارتقاء سلامت بینایی در جامعه، ارتقا کیفیت آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد، توسعه همکاری های بین بخشی مراکز تحقیقاتی درون و برون دانشگاهی، افزایش انگیزه اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی در امر تحقیقات می باشد.

این مرکز تحقیقاتی با دسترسی به بانک اطلاعاتی کم نظیر و اساتید و همکاران متخصص در زمینه طراحی و اجرای طرح های تحقیقاتی برآنست که سطح کمی و کیفی تحقیقات در حوزه چشم پزشکی را در کشور ارتقاء دهد.